українська мова Заболотний

Вправа 372

Умова:

І. Спишіть речення, ставлячи прикметники у відповідній формі та розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть вивчені пунктограми.
1. Біліє сніг в (лелечий) гнізді і льоду вже намерзло півбадді (Л. Костенко). 2. У повітрі з (ранній) ранку до (пізній) вечора гули літаки (В. Сосюра). 3. Неподалік радісно й велично літали журавлі над (молодий) травами (К. Мотрин). 4. Долівка в зіллі (запашний) спочила за стіл сім'я сідає (В. Підпалий). 5. Ранок був чудовий. На (безкрайній) лазуровому небі - ні хмаринки (В. Гжицький).
II. Доберіть усно синоніми до виділеного прикметника.
ІІІ. Розберіть письмово два прикметники як частину мови (на вибір). Скористайтеся поданим нижче зразком.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

І. Біліє сніг в лелечому гнізді, і льоду вже намерзло півбадді. 2. У повітрі з раннього ранку до пізнього вечора гули літаки.
3. Неподалік радісно й велично літали журавлі над молодими травами. 4. Долівка в зіллі запашному спочила, за стіл сім'я сідає. 5. Ранок був чудовий. На безкрайньому лазуровому небі - ні хмаринки.

II. Безкрайній - неосяжний, великий, безмежний, нескінченний, безкраїй.
III. Пізнього (вечора) - прикм., пізній, якісн., п.форма, ч.р., одн., Р.в., м'яка гр., означ.
Молодими (травами)-прикм., молодий, якісн., п.форма, множ., Ор.в., тв.гр., означ.