ГДЗ Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 381

Умова:

I. Прочитайте прислів'я. Знайдіть прикметники, які перейшли в іменники. Поясніть лексичне значення цих слів, визначте їхню синтаксичну роль.
1. Ситий голодного не розуміє. 2. Учений іде, а неук слідом спотикається. 3. Лінивий двічі ходить, а скупий двічі платить.
II. Складіть і запишіть два речення зі словом учительська так, щоб у першому реченні воно було прикметником, а в другому - іменником.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

381