українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 383

Умова:

Поясніть, чому в суфіксах прикметників першої групи пишемо букву о, а другої - е.
1. Плечовий, борщовий.
2. Павичевий, калачевий.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

1. Плечовий, борщовий, (суфікс -ов- пишеться після ж, ч, ш, якими закінчується основа слова, а закінчення наголошене).
2. Павичевий, калачевий (суфікс -ее- пишеться після м'якого приголосного або ж, ч, ш, якими закінчується основа слова).