українська мова Заболотний

Вправа 384

Умова:

Запишіть послідовно словосполучення у дві колонки:
1) зі вставленою буквою є; 2) зі вставленою буквою о. Зверніть увагу на місце наголосу в прикметниках.
Грошовий переказ, матч..вий рахунок, хвощ..ві зарості, плюш..ва іграшка, травневий вечір, овоч..вий набір, кварц..ва лампа, товариш..ва емблема.
КЛЮЧ. Підкресліть першу букву в кожному іменнику першої колонки. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте назву міста.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

1. Матчевий рахунок, плюшева іграшка, травневий вечір, овочевий набір, товаришева емблема. (Рівне).
2. Грошовий переказ, хвощові зарості, кварцова лампа.