українська мова 6 клас

Вправа 385

Умова:

І. Утворіть прикметники від поданих іменників за допомогою суфікса -ев- (-єв-) або -ов-. Поставте наголос. Доведіть, що від виділеного іменника можна утворити прикметники за допомогою обох суфіксів.
Матч, палац, кришталь, вогонь, груша, тиждень, калач, алюміній, борщ, свинець, полин, магній, насіння, дощ, значення, чай, павич.
II. Складіть і запишіть речення з одним утвореним прикметником (на вибір).

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

І. Матчевий, палацовий, кришталевий, вогневий, вогньовий, грушевий, тижневий, калачевий, алюмінієвий, борщовий, свинцевий, полиновий, магнієвий, насіннєвий, дощовий, значеннєвий, гайовий, павичевий.
II. Марійка дуже любила бабусин грушевий сік з пиріжками.
Життєва 
ситуація. Вишневий, персиковий, абрикосовий, сливовий, грушевий, ананасовий, гранатовий.