Заболотний українська мова 6 клас гдз

Вправа 389

Умова:

І. Спишіть слова, розкриваючи дужки. Виділіть суфікси.
Вузесен(ь)кий, чистісін(ь)кий, теплен(ь)кий, малюсін(ь)кий, криворізький, чумац(ь)кий, француз(ь)кий.
II. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть речення з однорідними членами.
III. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

389