українська мова 6 клас гдз

Вправа 39

Умова:

Визначте, слова якої колонки властиві тільки українській мові, а якої- й іншим мовам (наприклад, російській і англійській). Які із цих слів, на вашу думку, запозичено з інших мов, а які виникли на українському ґрунті? Зробіть висновок про походження слів української мови.
суниці  театр
смуга   президент
линути жирафаГДЗ відповідь:

Суниці, смуга, линути - слова, що виникли на слов'янському ґрунті. Театр, президент, жирафа - запозичені (іншомовні) слова. Театр - запозичене з французької мови, а у французьку воно прийшло з грецької, де означало місце для видовища. Президент -походить з латини, де буквально означало той, що сидить попереду. Жирафа - походить з французької, італійської, арабської мов. Слова сучасної української мови за походженням можуть бути власне українськими та запозиченими (іншомовного походження).