українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 391

Умова:

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Виділіть суфікси прикметників, поясніть написання.
1. Вночі горять сторож(е,о)ві вогні (Л. Костенко). 2. Хати тонуть у груш(е,о)вих та яблун(е,о)вих садах (І. Франко). 3. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір старен(ь)ку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, ріднен(ь)ка (М. Сингаївський). 4. Я череду у полі доглядаю, цілісін(ь)кую ніч не спочиваю! (Л. Глібов). 5. Усі кольори символ(и,і)чні, кожний щось означає (Д. Степовик). 6. Моє артист(и,і)чне читання подобалося Сергієві Валентиновичу (Л. С міланський).
II. Підкресліть прикметники зі зменшувально-пестливим значенням. Виконайте словотвірний розбір виділеного слова (письмово).

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

391