українська мова 6 клас

Вправа 397

Умова:

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть і поясніть орфограму «не з прикметниками».
1. (Не)добрий шлях веде в злий край. 2. Після дощу капелюх (не) потрібний. 3. Доброму каменю пісок (не)страшний (Нар. творчість). 4. Слава тому, хто в годину цю грізну в праці (не)втомній поборює млу (В. Сосюра). 5. То була (не)сумна пісня подоланого, а радісний спів переможця (М. Коцюбинський). 6. Хто робить вигляд, що до всього здатний, той ні до чого (не)здатний (Лао-Цзи). 7. Тарас стояв і вдивлявся в далеч річки крізь (не)великі шибки вікна (В. Шевчук).
II. Підкресліть члени речення в першому реченні. Виділене слово розберіть за будовою, визначте спосіб його творення.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

I. 1. Недобрий. 2. He потрібний. 3. He страшний. 4. Невтомний. 5. Не сумна. 6. Не здатний. 7. Невеликі. 1,7 - пишемо разом, бо можна замінити словом: 7 -поганий, 7 - малі; 2, 3 - пишемо окремо, бо це присудок і після не можна вставити був;
4 - пишемо разом, без не слово не вживається; 5 - не протиставляє ознаки.

397