Заболотний українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 4

Умова:

I. Прочитайте виразно вірш уголос. Яка картина постає у вашій уяві? Які почуття викликали у вас слова поета?
ДЖЕРЕЛО
Вечірній птах здійметься на крило, Рясний туман впаде на дно долини, І зацвіте цілюще джерело Під золотим густим кущем ліщини.
Воно цвіте сталево в пору дня, Воно цвіте мідяно в пору ночі. В його воді відбилась тінь коня, І тінь зорі, і материні очі.
Так хочу знов, щоб щастя привело Мене туди, де в тихих тінях гаю Зодвіку б'є цілюще джерело -Невтомне серце батьківського краю.
Вечірній птах здійметься на крило, Рясний туман впаде на дно долини. Там б'є і б'є невтомне джерело -Живе і вічне серце Батьківщини.
Б. Стельмах
II. Доведіть, що виділені сполучення не є словосполученнями. Випишіть із тексту по одному словосполученню «прикметник + іменник», «дієслово + іменник», «дієслово + прислівник», «дієслово + займенник». Виконайте їх синтаксичний розбір.ГДЗ відповідь:

II. Птах здійметься - не є словосполученням, тому що це основні члени речення: підмет і присудок, вони рівнозначні. На дно. Живе і вічне - не є словосполученням, тому що од одного до другого слова не можна поставити питання.

04