Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 40

Умова:

I. Прочитайте власне українські слова. Чи можна назвати їх окрасою мови? Поясніть лексичне значення виділених слів, скориставшись за потреби тлумачним словником.
Багаття, мрія, плекати, скрипаль, бігцем, мерщій, міркувати, крутько, линути, обмаль, сузір'я, віхола, либонь, збагнути, стрімко, суниці, довкілля, осторонь, ущухати.
II. Складіть і запишіть речення з двома поданими словами (на вибір).ГДЗ відповідь:

І. Безумовно, всі наведені слова є окрасою нашої мови. Плекати - з любов'ю вирощувати, виховувати кого-, що-небудь; з любов'ю зберігати в пам'яті, серці що-небудь, пристрасно мріяти про здійснення чогось. Линути - плавно, легко летіти, пориватися, рватися кудись, до кого-, чого-небудь серцем, думками; Минати, проходити (про час, події тощо). Либонь - означає деяку непевність, сумнів у вірогідності висловлюваного; нібито, мабуть, здається. Довкілля -навколишнє середовище; природні умови, оточення, у якому існує жива істота, організм.
II. Багаття розгоралося все сильніше, освітлюючи дерева, берег і човни. Скрипаль стояв осторонь, заглиблений у чарівні звуки своєї музики.