українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 400

Умова:

I. Прочитайте слова. Знайдіть і поясніть орфограму «-н- і -нн- у прикметниках».
Телефонний, дерев'яний, бджолиний, здоровенний, нездоланний, нескінченний, шалений, священний.
II. Виділені слова розберіть за будовою (письмово).

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

І. Телефонний - утворено від іменника телефон, подвоєння -збіг приголосних. Здоровенний, нездоланний, нескінченний - наголошені прикметникові суфікси -енн-, -вин-, які вказують міру ознаки. Священний - прикметник старослов'янського походження. В інших випадках пишемо -н-.

400