Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 402

Умова:

I. Прочитайте вголос речення, правильно наголошуючи слова. Знайдіть прикметники із суфіксами -ени-, -анн- (-янн-). На що вказують ці суфікси? Випишіть словосполучення із знайденими прикметниками.
1. Ще сніг ковтала повінь широченна і рала* ждав іще тужавий лан (Л. Костенко). 2. І ліс, і річка мені здавалися чарівними й повними несказанної краси, чогось неземного (О.Досвітній). 3. Історія - це святая святих народу, недоторканна для злодійських рук (О.Довженко). 4. І зірок незліченні отари миготіли мені в саду (В. Симоненко).
II. Складіть і запишіть речення з одним знайденим прикметником (на вибір).

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

І. Повінь широченна, несказанна краса, недоторканна для злодійських рук, незліченні отари.
II. Незліченні отари хмар пропливали небом.