українська мова 6 клас гдз

Вправа 405

Умова:

І. Поміркуйте, чому перше слово в парі пишемо з -н-, а друге - з -ни-. Поясніть відмінність у лексичному значенні слів кожної пари. Скористайтеся поданою нижче рубрикою «Культура мовлення».
1. Незлічений — незліченний.
2. Несказаний - несказанний.
II. Складіть по одному реченню зі словами однієї з поданих пар.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

І. 1. Незлічений - якого не порахували, пишеться з одним -н-. Незліченний - який становить велику кількість. Суфікс -енн- під наголосом і прикметник вказує на найвищу міру ознаки, тому пишемо -нн-. 2. Несказаний - не виражений словами. Несказанний - якого не можна передати словами. Наголошений суфікс і слово вказує на найвищу міру ознаки, тому пишемо з двома н: несказанний.
II. Тут дитиною я вперше сміявся, тут живе незліченна рідня. Незлічені ще вівці бігали по полю біля загону.