Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 406

Умова:

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть написання прикметників, а також виділених слів.
1. У цій любові щось було священ(н)е, таке, чого не можна осквернить (Л. Костенко). 2. Навколо тихо бринів золотий півсон передосін(н)ього степу (М. Стельмах). 3. Вів свою нескінчен(н) у пісню струмок (Г. Тютюнник). 4. Благословен(н)а в болях ранст(е,и)пів ш(е,и)рочина бездон(н)а (М. Рильський). 5. Огні незліченні, мов стрічки огнен(н)і, до моря спускаються з міста (Леся Українка). 6. Ця подорож така неждан(н)а (Д. Павличко). 7. Рої бджолин(н)і золоті над річкою про літо дзвонять
(В. Підпалий).

II. Підкресліть члени речення та визначте частини мови в останньому реченні.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

406