українська мова 6 клас Заболотний гдз решебник

Вправа 416

Умова:

І. Спишіть речення, правильно записуючи слова. Підкресліть складні прикметники як члени речення.
1. І соняшник злото/головий лице за сонцем поверта (В. Сосюра). 2. Пили водицю чисту, славили б(е,и)резу густо/листу
(А. Малишко). 3. Три в(е,и)рби зелено/косі повставали понад ставом (П. Осадчук). 4. Захеканий, я зупинився посеред біло/рожево/блакитного дня (М. Стельмах). 5. Во(г,х)ка б(е,и)рез-нева ніч неохоче підіймає і зб(е,и)ває набакир червону гостро/верху шапку вогню (М. Стельмах). 6. У сіро/блакитних тілах яблунь уже говорила в(е,и)сна, не голосно, але говорила (М. Вінграновський ).

II. Утворіть просту та складену форми ступенів порівняння від виділеного прикметника.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

416