українська мова 6 клас

Вправа 423

Умова:

І. Спишіть прізвища, вставляючи пропущену букву або апостроф. Підкресліть і поясніть орфограми.
Вороб..ов, Солов..ов, Василь..в, Александров, Мендел..єв, Кузнецов, Московский, Мусоргский, Григориев, Луб..янцев, Вьюнов, Юр..ев, Прокоф..ев.
II. З двома поданими прізвищами (на вибір) складіть речення з прямою мовою.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

Воробйов, Соловйов, Васильев, Александров, Менделеев, Кузнецов, Московський, Мусоргський, Григор'ев, Луб'янцев, В'юнов, Юр'ев, Прокоф'ев.