українська мова 6 клас

Вправа 433

Умова:

I. Прочитайте фразеологізми. Поясніть їхнє значення. За потреби скористайтеся фразеологічним або тлумачним словником.
Бути на сьомому небі; п'яте колесо до воза; між двох вогнів; як дві краплі води; діло десяте; на всі чотири сторони; за тридев'ять земель; двома словами; пам'ятати до сьомих віників.
II. Випишіть числівники у дві колонки: 1) кількісні; 2) порядкові.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

Бути на сьомому небі - бути дуже щасливим. П'яте колесо до воза - зайвий, зовсім не доречний.
Між двох вогнів - становище, коли небезпека загрожує з обох боків.