українська мова 6 клас гдз решебник

Вправа 434

Умова:

І. Утворіть від кількісних числівників порядкові й запишіть. Якими морфологічними ознаками різняться кількісні та порядкові числівники?
ЗРАЗОК. Двадцять один - двадцять перший.
Два, одинадцять, шістнадцять, дев'яносто, сорок, сто, тисяча, мільйон, п'ятдесят шість, шістдесят дев'ять, триста двадцять сім.
II. Прочитайте вголос записані числівники, чітко вимовляючи та правильно наголошуючи слова.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

І. Два - другий, одинадцять - одинадцятий, шістнадцять -шістнадцятий, дев'яносто - дев'яностий, сорок - сороковий, сто -сотий, тисяча - тисячний, мільйон - мільйонний, п'ятдесят шість -п'ятдесят шостий, шістдесят дев'ять - шістдесят дев'ятий, триста двадцять сім - триста двадцять сьомий.
Кількісні числівники змінюються за відмінками. Вони не мають ні роду, ні числа окрім один, два, обидва, півтора, нуль, тисяча, мільйон, мільярд. Порядкові змінюються за родами, числами, відмінками.