українська мова 6 клас гдз

Вправа 437

Умова:

І. Знайдіть серед поданих числівників два іменники. Обґрунтуйте свій вибір.
Шістдесят, двадцять п'ять, кількасот, шість, п'ятсот, одна друга, дев'ятнадцятий, чотирнадцять, двісті, сто сімдесят дев'ять, п'ятірка, тисяча п'ятнадцять, тисяча, десятка.
II. Розподіліть числівники на три групи за будовою і запишіть. Підкресліть і поясніть орфограму «знак м'якшення в числівниках».
III. Складіть і запишіть речення з одним числівником кожної групи (на вибір).

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

І. П'ятірка, десятка (у визначенні частини мови допомагає поставлене питання: що? - іменник).