українська мова 6 клас

Вправа 438

Умова:

I. Прочитайте текст. Зверніть увагу на написання числівників та виділених слів. Обґрунтуйте написання слів з великої букви.
ДУНАЙСЬКІ ПЛАВНІ
Державний заповідник «Дунайські плавні» розкинувся в дельті Дунаю в Одеській області. Створений у тисяча дев'ятсот вісімдесят першому році. Загальна площа - чотирнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят один гектар, з яких дев'ять тисяч двісті п'ятдесят один гектар - суходіл. У заповіднику є п'ятсот шістдесят видів рослин, дев'ятнадцять видів ссавців, дев'яносто шість видів риб, двісті тридцять видів птахів, зокрема рожеві пелікани, чаплі, фазани, дикі качки. З них п'ятнадцять видів занесено до Червоної книги України (3 довідника).
II. Напишіть текст під диктовку вчителя або однокласника. Написане уважно звірте з надрукованим, звернувши особливу увагу на написання числівників.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

І. Із великої букви пишемо назви географічних міст, назву заповідника і назву книги, куди записані рідкісні або вимираючі рослини і тварини.