ГДЗ українська мова Заболотний

Вправа 441

Умова:

І. Спишіть, замінюючи цифри словами. Визначте розряд числівників. Які вони за будовою?
Найбільша ріка України - Дніпро. Його довжина - 2285 кілометрів. Інші великі річки України: Дністер (1362), Сівер-ський Донець (1053), Тиса (966), Південний Буг (792).
II. Підкресліть та обґрунтуйте орфограму «знак м'якшення в числівниках».

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

Дві тисячі двісті вісімдесят п'ять, одна тисяча триста шістдесят два, одна тисяча п'ятдесят три, дев'ятсот шістдесят шість, сімсот дев'яносто два. Це кількісні складені числівники.