українська мова Заболотний

Вправа 459

Умова:

Спишіть речення, замінюючи цифри словами. Зверніть увагу на правильність уживання складених числівників у непрямих відмінках.
1. Текст був на 294 сторінках. 2. Текст роздруковано на 88 сторінках. 3. Зустріч із 45 студентами відбулася у вівторок.
4. У школі навчається понад 1000 учнів. 5. Щодня на роботу виходило від 87 до 126 чоловік.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

1. На двохстах дев'яноста чотирьох. 2. На вісімдесяти восьми. 3. Із сорока п'ятьома. 4. Більше тисячі. 5. Від вісімдесяти семи до ста двадцяти шести.