ГДЗ українська мова Заболотний

Вправа 467

Умова:

Прочитайте вголос математичні вирази, чітко вимовляючи слова. Запишіть ці вирази словами.
ЗРАЗОК. До однієї і двох шостих додати сім восьмих.
1. До 7/5 + 1/2 3. Від 90,6 - 14
2. Від 9/5 - 3/6 4. До 6 3/4 + 2/7

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

1. До семи п'ятих додати одну другу. 2. Від дев'яти п'ятих відняти три шостих.
3. Від дев'яноста цілих і шести десятих відняти чотирнадцять. 4. До шести цілих і трьох четвертих додати дві сьомих.