українська мова 6 клас

Вправа 478

Умова:

І. Утворіть порядкові числівники від кожної групи слів і запишіть.
ЗРАЗОК. Сім, сто - семисотий.
П'ять, сто; шість, тисяча; дев'ять, мільйон; три, мільярд; вісімнадцять, тисяча; чотири, мільйон; шість, мільярд; мільйон; три, тисяча; тисяча, дев'ятсот, двадцять, шість.
II. Складіть і запишіть одне речення з одним утвореним числівником (на вибір). Підкресліть числівник як член речення.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

І. П'ятисотий; шеститисячний; дев'ятимільйонний; трьохмільярдний; вісімнадцятитисячний; чотирьохмільйонний; шестимільярд-ний; мільйонний; трьохтисячний; тисяча дев'ятсот двадцять шостий.

478