українська мова 6 клас

Вправа 48

Умова:

Поясніть лексичне значення поданих слів. Доберіть до них з довідки власне українські синоніми.
Лімітувати, дефект, концентрувати, компроміс, ілюзія, симптом.
ДОВІДКА. Вада, омана, обмежувати, ознака, поступка, зосереджувати.ГДЗ відповідь:

Лімітувати - обмежувати, ставити в залежність від чого-небудь; дефект- вада, недолік, хиба, пошкодження; концентрувати - збирати, скупчувати, зосереджувати кого-, що-небудь в одному місці; компроміс - поступка, згода з ким-небудь у чомусь, що досягається взаємними поступками; ілюзія - омана, оманливе, хибне сприймання дійсності; симптом - ознака, характерний вияв або ознака якого-небудь захворювання.