Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 490

Умова:

І. Спишіть, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі й записуючи цифри словами.
1. Територія України простяглася із заходу на схід на 1316 (кілометр), з півночі на південь - на 893 (кілометр).
2. Поле розкинулось на 763 (гектар). 3. Спалах блискавки триває 0,0001 (секунда).

II. Виконайте письмово синтаксичний розбір останнього речення.

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

490