Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 496

Умова:

I. Прочитайте текст. Визначте його тему та мікротеми. Поясніть роль числівників у тексті. Чи допомогли вони надати прочитаному переконливості, точності?
ПТАХИ
За розміром і забарвленням птахи надзвичайно різноманітні. Серед них є карлики, наприклад колібрі (важить від 1,6 до 20 г). До велетнів можна віднести нанду (важить до 30 кг), лебедя (до 14 кг).
Тривалість життя вивчено краще в тих птахів, які живуть поруч із людиною. У неволі чорні стрижі живуть 7 років, золоті фазани - до 20, яструби - до 25, орли - до 50, ворони - до 60, папуги -до 120 років (З довідника).
II. Виконайте завдання до тексту.
1. Спишіть, замінюючи цифри словами. Графічні скорочення запишіть повністю.
2. Визначте усно розряд числівників за значенням та групу за будовою.
3. Підкресліть і обґрунтуйте орфограми в числівниках.
4. Розберіть один числівник з тексту як частину мови (на вибір).

 

Відповідь ГДЗ українська мова:

II. 1. Від однієї цілої шести десятих до двадцяти грамів; до тридцяти кілограмів; до чотирнадцяти кілограмів; сім років; до двадцяти; до двадцяти п'яти; до п'ятдесяти, до шістдесяти, до ста двадцяти років. 2. Перший числівник (однієї цілої шести десятих) - кількісний, дробовий, складений, усі решта - кількісні, складні. 4. Від однієї цілої шести десятих - числ., одна ціла і шість десятих, кільк., дроб., складений, Р.в., додат.; До двадцяти - числ., двадцять, кільк., ціл., складний, Р.в., додат.; До тридцяти - числ., тридцять, кільк., ціл., складний, Р.в., додат.; До чотирнадцяти -числ., чотирнадцять, кільк., ціл., складний, Р.в., додат.; Сім -числ., сім, кільк., ціл., прост., Зн.в., обст.; До двадцяти - числ., двадцять, кільк., ціл., складний, Р.в., додат.; До двадцяти п'яти - числ., двадцять п'ять, кільк., ціл., складений, Р.в., додат.; До п'ятдесяти - числ., п'ятдесят, кільк., ціл., складний, Р.в., додат.; До шістдесяти - числ., шістдесят, кільк., ціл., складний, Р.в., додат.; До ста двадцяти - числ., сто двадцять, кільк., ціл., складений, Р.в., додат.