Заболотний українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 51

Умова:

I. Прочитайте речення. Випишіть застарілі слова. Які з них є архаїзмами, а які - історизмами? Значення незрозумілих слів з'ясуйте за тлумачним словником.
1. Як лицедій, міняє маски час (Л. Костенко). 2. І на оновленій землі врага не буде, супостата... (Т. Шевченко). 3. Групами йшли спудеї академії, міщани, купці... Сьогодні має бути театральна вистава (Р. Чумак). 4. Назустріч Людані сірою вервечкою сунули постаті, що виходили з лодій. То були вої в кольчугах (Р. Іванченко). 5. Дзиґарі на першому поверсі у вестибюлі непоквапно відбили вісім ударів (Ю. Смолич).
II. Визначте, з яким стилем мовлення співвідносні подані речення. Обґрунтуйте вживання в них застарілих слів.ГДЗ відповідь:

Історизми: подій, вої, кольчугах. Архаїзми: лицедій, супостата, спудеї, міщани, купці, дзиґарі.
II. Подані речення співвідносні насамперед із науковим і художнім стилем. В історичних дослідженнях без них не обійтися, історизми й архаїзми стають назвами термінів і понять. У художньому стилі такі слова застосовують для відтворення духу часу, в якому відбуваються описувані події.