українська мова 6 клас гдз

Вправа 62

Умова:

І. Спишіть речення. Підкресліть офіційно-ділову лексику та поясніть її роль у мовленні.
1. На шкільних зборах ухвалено рішення взяти участь у міській виставці квітів. 2. Прошу підготувати пропозиції до 1 лютого поточного року. 3. Прошу опублікувати у вашій газеті моє оголошення. 4. Дозвольте ще раз подякувати вам за допомогу.
5. Закон набирає чинності з дня його опублікування.

II. Знайдіть у першому реченні слова, у яких можливі чергування звуків.Відповідь ГДЗ українська мова:

062