українська мова 6 клас

Вправа 63

Умова:

Прочитайте речення. Які слова в них ужито недоречно? Відредагуйте усно речення.
1. Сашко, доведи, будь ласка, до відома вчителя, що я захворів. 2. Дівчинко, ти з якого питання плачені? 3. Щойно від Дениса надійшла пропозиція піти на річку купатися. 4. Керівник школи звернувся до учнів з проханням не тупати по клумбах. 5. Інспектор погомонів зі школярами про заходи пожежної безпеки.Відповідь ГДЗ українська мова:

Недоречно вжиті слова (вони не відповідають ситуації спілкування):
1. Доведи до відома. 2. З якого питання. 3. Надійшла пропозиція. 4. Звернувся з проханням. 5. Погомонів про заходи. 1. Сашко, повідом, будь ласка, вчителеві, що я захворів. 2. Дівчинко, чому ти плачеш? 3. Щойно Денис запропонував піти на річку купатися. 4. Керівник школи попрохав учнів не топати по клумбах. 5. Інспектор провів розмову зі школярами про заходи пожежної безпеки.