українська мова Заболотний ГДЗ

Вправа 70

Умова:

I. Прочитайте текст, визначте його стиль мовлення. Знайдіть терміни та обґрунтуйте доречність їх уживання. До якої групи слів (загальновживаних чи стилістично забарвлених) вони належать?
КОМЕТИ Й МЕТЕОРИ
Час від часу на небосхилі з'являються комети та метеори. Комета - це тіло Сонячної системи, що рухається навколо Сонця дуже витягнутою орбітою. З наближенням до Сонця в комети з'являється хвіст і голова (ядро). Хвіст складається з газів і частинок пилу, що вилітають із розжареного ядра. Метеорами називають тіла, які часто не долітають до поверхні Землі, згораючи в її атмосфері. Метеорне тіло, що досягло поверхні Землі, називають метеоритом (3 підручника).
II. З'ясуйте, чи вжито в тексті слова в переносному значенні. Якщо ні, то чим це можна пояснити?Відповідь ГДЗ українська мова:

І. Стиль тексту - науковий. Терміни: комети, метеори, тіло Сонячної системи, хвіст, голова, ядро, метеорне тіло, метеорит. Усі терміни вжиті доречно, тому що вони належать до науки астрономії, а саме цій науці присвячений текст з підручника. Терміни належать до групки стилістично забарвлених слів.
II. Слова в науковому тексті вживають у прямому, а не переносному значенні. Терміни завжди мають суто конкретне значення і в межах однієї галузі знань мають одне значення.