Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 75

Умова:

I. Прочитайте речення. Доберіть із довідки до виділених діалектних слів їхні літературні відповідники. З якою метою автори скористалися діалектними словами?
1. Після вечері вони з Андрієм довго гуторили (М. Олійник). 2. Зірки мерехтіли, як золоті чічки (В. Стефаник). 3. Надворі зима, а мені така файна весна приснилася (В. Стефаник). 4. Розвели серед двору ватру і грілися, а деякі варили вечерю (Мирослав Ірчан). 5. Стрімкими плаями, густими лісами пробирались, брели через бурхливі весняні потоки (В. Бадурук).
II. Складіть і запишіть речення з двома виділеними словами (на вибір).
III. Спишіть останнє речення й підкресліть у ньому члени речення.
ДОВІДКА. Квіти, гарна, вогнище, стежка (у горах), говорити.Відповідь ГДЗ українська мова:

І. Гуторили - говорили, чічки - квіти, файна - гарна, ватра - вогнища, плай - стежка у горах. Автори вжили діалектні слова, щоб передати колорит місцевості, про яку йдеться у творах; дати зрозуміти читачеві, з яких країв походить той чи інший персонаж.
II. 1. Поки дорослі гуторили між собою, діти побігли до ставка. 2. Іскри, вириваючись з ватри, пирскали у безодню неба.

075