Заболотний українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 79

Умова:

Прочитайте речення. Знайдіть просторічні слова й поясніть, з якою метою автори скористалися ними. Доведіть, що вживання таких слів у повсякденному спілкуванні є недоречним та свідчить про некультурність мовців.
1. Хто вас, босяцюги, на чужу землю просив? Забирайтеся, злидні чортові! (М. Стельмах). 2. Ми всі ходимо по цьому дому з мобілами, бо розгубимося (Є. Кононенко). 3. Давайте, баришня, пожарну скоріш! Пожар! (Остап Вишня). 4. Я все ніяк допетрати не міг, що крутиться Земля, мов куля кругла (Б. Олійник).Відповідь ГДЗ українська мова:

Просторічні слова: босяцюги, злидні чортові, з мобілами, баришня, пожарну, пожар, допетрати. Автори вжили ці слова, щоб схарактеризувати рівень освіченості персонажів, а також щоб надати висловлюванню гумористичного забарвлення.