українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 8

Умова:

І. Спишіть речення. Підкресліть головні та другорядні члени. Скористайтеся таблицею «Члени речення», розміщеною на форзаці підручника.
1. Дитинства теплий вітер з очей моїх сльозинку витер (О. Довготі9ят). 2. Нап'юся ще солодкого настою тих молодих вишневих вечорів (Л. Костенко). 3. За грамотного не розписуйся (Нар. творчість). 4. Земля Вітчизни, квітни і живи (Л. Костенко). 5. Ліниво верби коси заплітали (Ю. Вавринюк).
II. Визначте види речень за метою висловлювання та інтонацією.
III. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією, поясніть їх написання.ГДЗ відповідь:

08