Заболотний українська мова 6 клас гдз

Вправа 87

Умова:

І. Спишіть речення, замінюючи виділені слова синонімічними фразеологізмами (з довідки). Як така заміна вплинула на стилістичне забарвлення висловлювань (їхню виразність, образність, емоційність)?
1. Молодиці закрутились серед хати та вдарились лобами дуже сильно (За І. Нечуєм-Левицьким). 2. Потоцький знає, чим закінчиться та нерозумна затія запальних, нестримних людей, і не піде за ними (За Я. Стецюком). 3. Однак новина впала несподівано, раптово (М.Коцюбинський). 4. Воєвода обманював обох змовників, доки не зміцнив оборону фортеці
(За Д. Міщенком). 5. Доки не проведу своїх лелек у вирій, не візьмуся ні за що! (За Гр. Тютюнником).

II. Підкресліть фразеологізми як члени речення.
ДОВІДКА. Як грім з ясного неба, водити за носа, аж голови загули, ані за холодну воду, гарячі голови.Відповідь ГДЗ українська мова:

087