українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 96

Умова:

І. Спишіть речення. Знайдіть фразеологізми й підкресліть їх як члени речення. З якою метою автори скористалися фразеологізмами у своїх творах?
1. Кайдашиха прикусила язика, але її розбирала злість. 2. Джеря обходив панський двір десятою вулицею (І. Нечуй-Левицъкий). 3. Семен стояв ні в сих ні в тих, тримав у руках торбину (М. Коцюбинський). 4. Минає день, тиждень, місяць, і півроку збігло за водою (Марко Вовчок). 5. Ти будеш жить, ще будеш ти любити, топтати ряст і слухать солов'я (Олесь Гончар).
II. Поясніть уживання розділових знаків.Відповідь ГДЗ українська мова:

096