Тарасенкова Математика 6 клас

Номер 13

Умова:

На координатному промені позначте точку А{2) та ще чотири точки з координатами, кратними координаті точки А.

Відповідь:

6L13v1