Істер розв'язати приклад з алгебри 7 клас розв'язки

Вправа 11

Умова:

Запишіть у вигляді виразу:
1) суму чисел b і с;
2) добуток чисел 5m і n3;
3) квадрат суми чисел а і 9р;
4) різницю квадратів чисел 3d і 7r.

 

Відповідь:

1) b + c;
2) 5mn3;
3) (a + 9p)2;
4) (3d)2 – (7r)2 = 9d2 – 49r2.