алгебра 7 клас

Вправа 15

Умова:

Порівняйте суму а + Ь з добутком ab, якщо:
1) а = 0, b = -2; 2) а = -З, b = 2.

 

Відповідь:

1) якщо a = 0; b = –2, то a + b = 0 + (–2) = –2; ab = 0 • (–2) = 0; –2 < 0;
2) якщо a = –3; b = 2, то a + b = –3 + 2 = –1; ab = –3 • 2 = –6;    –1 < –6;