з алгебри 7 клас розв'язки відповіді

Вправа 17

Умова:

(Усно) Нехай а дм - довжина прямокутника, b дм - його ширина. Що означають вирази:
1) ab; 2) 2(а + Ь); 3) 2а; 4) a/b?

 

Відповідь:

1) Площа прямокутника;
2) периметр прямокутника;
3) сума двох протилежних сторін з довжинами a;
4) відношення довжини прямокутника до його ширини.