з алгебри 7 клас відповіді гдз

Вправа 24

Умова:

При деяких значеннях а і b значення виразу а - b дорівнює 2,25. Якого значення при тих самих значеннях а і b набуває вираз:
1) 4(а - b); 2) b - а; 3) 1/(b - a); 4) (3(a - b))/(4(b-a))?

 

Відповідь:

1) 4 • 2,25 = 9;
2) –2,25;
3) 1/-2,25 = 1 : (–2,25) = 1 :(-225/100) = 1 • (-100/225) = (-4/9); 
4) (3•2,25)/(4•(-2,25)) = -3/4.