алгебра 7 клас розв'язки

Вправа 25

Умова:

При деяких значеннях с і d значення виразу с - d дорівнює 4/7. Якого значення при тих самих значеннях с і d набуває вираз:
1) 7(c - d); 2) d - c; 3) 1/(d-с); 4) (5(d-c))/(4(c-d))?

 

Відповідь:

1) 7 • 4/7 = 4;
2) -4/7;
3) 1/(-4/7) = 1 : (-7/4) = 1 • -7/4 = -1 3/4;
4) (5•(-4/7))/(4•4/7) = -5/4 = –1,25.