алгебра 7 клас

Вправа 33

Умова:

(Усно) Чи є тотожністю рівність:
1) 2а + 10b = 12ab; 2) 7р - 1 = -1 + 7р; 3) 3(х - у) = 3х - 5у?

 

Відповідь:

1) ні;  2) так;  3) ні.