Істер алгебра 7 клас відповіді

Вправа 43

Умова:

Розкрийте дужки і зведіть подібні доданки:
1) 3(8а - 4) + 6а;           2) 7р - 2(3р - 1);
3) 2(3x - 8) - 5(2x + 7);  4) 3(5m - 7) - (15m - 2).

 

Відповідь:

1) 24a – 12 + 6a = 30a -12;         2) 7p – 6p + 2 = p + 2;
3) 6x – 16 - 10x – 35 = -4x - 51;  4) 15m – 21 – 15m + 2 = -19.