з алгебри 7 клас гдз

Вправа 45

Умова:

Спростіть вираз і знайдіть його значення:
1) 0,7x + 0,3(х - 4), якщо х = -0,7;
2) 1,7(y - 11) - 16,3, якщо у = 20;
3) 0,6(2а - 14) - 0,4(5а - 1), якщо а = -1;
4) 5(m n) 4m + 7n, якщо m = 1,8; n = -0,9.

 

Відповідь:

1) 0,7х + 0,3х – 1,2 = х -1,2,
якщо х = -0,7, то х – 1,2 = -0,7 – 1,2 = -1,9;
2) 1,7у – 18,7 – 16,3 = 1,7у – 35,
якщо у = 20, то 1,7у – 35 = 1,7 • 20 – 35 = 34 – 35 = -1;
3) 1,2а – 8,4 – 2а + 0,4 = -0,8а - 8,
якщо а = -1, то -0,8а – 8 = -0,8 • (-1) – 8 = 0,8 – 8 = -7,2;
4) 5m – 5n – 4m + 7n = m + 2n,
якщо m = 1,8, n = -0,9, то m + 2n = 1,8 + 2 • (-0,9) = 1,8 – 1,8 = 0.