алгебра 7 клас відповіді

Вправа 63

Умова:

Запишіть добуток у вигляді степеня:
1) 0,2 • 0,2;                           2) -6 • (-6) • (-6);
3) 1/3 • 1/3 • 1/3 • 1/3 • 1/3; 4) -5/9 • (-5/9);
5) mmmm;                             6) (ab) • (ab);
7) p • p • ... • p;                     8) (х - у)(х - у)(х - y).
      20 множників

 

Відповідь:

1) 0,22; 2) (–6)3; 3) (1/3)5; 4) -(5/9)2; 5) m4; 6) (ab)2; 7) p20; 8) (x–y)3.