Істер алгебра 7 клас розв'язки відповіді

Вправа 79

Умова:

Чи є правильними рівності:
1) 32 + 42 = 52;         2) 42 + 52 = 62;
3) 23 + 33 = 53;         4) 26 + 62 = 102;
5) 13 + 23 + 33 = 62; 6) (-5)2 + (-12)2 = (-13)2?

 

Відповідь:

1) 32+42=52
9+16=25
25=25
є рівністю
2) 42+5262
16+25≠36
41≠36
не є рівністю
3) 23+3353
8+27≠125
35≠125
не є рівністю
4) 26+62=102
64+36=100
100=100
є рівністю
5) 13+23+33=62
1+8+27=36
36=36
є рівністю
6) (-5)2+(-12)2=(-13)2
25+144=169
169=169
є рівністю.