з алгебри 7 клас відповіді

Вправа 84

 

Умова:

Знайдіть значення виразу:
1) 1/27х3, якщо х = 0; -1; 1; -3; 3;
2) а + а2 + а3, якщо а = 1; -1; -2;
3) (15x)4, якщо х = 1/3; —1/5;
4) а2 - b2, якщо а = -6; b = -8.

 

Відповідь:

1) якщо x=0, то 1/27x3=1/27•03=0;
якщо x=–1, то 1/27x3=1/27•(–1)3=–1/27;
якщо x=1, то 1/27x3=1/27•13=1/27;
якщо x=–3, то 1/27x3=1/27•(–3)3=1/27•(–27)=–1;
якщо x=3, то 1/27x3=1/27•33=1/27•27=1.
2) якщо a=1, то a+a2+a3=1+12+13=3;
якщо a=–1, то a+a2+a3=–1+(–1)2+(–1)3=–1+1–1=–1;
якщо a=–2, то a+a2+a3=–2+(–2)2+(–2)3=–2+4–8=–6.
3) якщо x=1/3, то (15x)4=(15•1/3)4=54=625;
якщо x=-1/5, то (15x)4=(15•(-1/5 ))4=(–3)4=81.
4) якщо a=–6, b=–8, то a2–b2=(–6)2–(–8)2=36–64=–28.