алгебра 7 клас

Вправа 85

Умова:

Знайдіть значення виразу:
1) 0,01а4, якщо а = 2; -5; 10;
2) 5с2 - 4, якщо с = 0,2; -0,1; 0;
3) (m + n)3, якщо m = -4, n = —1;
4) 4х2 - х3, якщо х = 1; -2; -3.

 

Відповідь:

1) якщо a=2, то 0,01a4=0,01•24=0,01•16=0,16;
якщо a=–5, то 0,01a4=0,01•(–5)4=0,01•625=6,25;
якщо a=10, то 0,01a4=0,01•104=0,01•10000=100.
2) якщо c=0,2, то 5c2–4=5•0,22–4=5•0,04–4=0,2–4=–3,8;
якщо c=–0,1, то 5c2–4=5•(–0,1)2–4=5•0,01–4=0,05–4=–3,95;
якщо c=0, то 5c2–4=5•02–4=–4.
3) якщо m=–4, n=–1, то (m+n)3=(–4+(–1))3=(–5)3=–125.
4) якщо x=1, то 4x2–x3=4•12–13=4–1=3;
якщо x=–2, то 4x2–x3=4•(–2)2–(–2)3=4•4+8=24;
якщо x=–3, то 4x2–x3=4•(–3)2–(–3)3=4•9+27=63.